นักเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ
นายร้อย จปร. นายเรือ นายเรืออากาศ และ นายร้อยตำรวจ

มุ่งสู่การเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ

รับสมัครนักเรียนระดับ ม.1-ม.2 (เรียนล่วงหน้า) และ ม.3 - ม.5 (อายุไม่เกิน 17 ปี)
หลักสูตรประจำตลอดปี / หลักสูตรเรียนเฉพาะ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ / หลักสูตร ไป-กลับ

ติวเข้ม 5 รายวิชาหลัก คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม

พร้อมทดสอบร่างการทุกสถานีที่สอบ เช่น
- ว่ายน้ำ
- วิ่ง 1000 เมตร

ทำทุกอย่างแทนผู้ปกครอง พร้อมจัดหาที่เรียนให้ในพื้นที่ สำหรับนักเรียนต่างจังหวัดที่สนใจ
นักเรียน ม.3 - ม.5 ไปเรียน และสอบ ที่กรุงเทพฯ ช่วงปิดเทอมใหญ่ (มี.ค. - เม.ย.)
*ห้องเรียนและที่พัก ติดแอร์

ติวเข้มแบบครบวงจร
- ดำเนินการสอนโดย อาจารย์และ ทีมงานผู้มีประสบการณ์
- เน้นเนื้อหาวิชาที่นักเรียนสามารถนำไปสอบเข้าเตรียมทหารโดยตรง
- ฝึกการทำข้อสอบ ประเมินผลหลังเรียน ปรับปรุงแก้ไป
- ฝึกภาคสนาม กิจกรรม 8 สถานี
- ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพที่ดี
- ฝึกระเบียบวินัย และการใช้ชีวิตร่วมกับผุ้อื่น
- เรียนรู้หลักปฏิบัติตนเพื่อเป็นนักเรียนเตรียมทหารในอนาคต
- ดูแลเอาใจใส่นักเรียนและให้คำปรึกษาแนะนำการเรียนเหมือนลูก

 
 
 
 
  เปิดสอน
- คอร์สประจำ เทอม 1
- คอร์สประจำ เทอม 2
- คอร์สเข้าค่ายปิดเทอม (ก.ย. - ต.ค.)
- คอร์สเข้าค่ายปิดเทอม (มี.ค. - เม.ย.)
- คอร์สเข้าค่ายที่กรุงเทพฯ (พร้อมสอบ)

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1. สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้
2. สอบเข้าเรียนต่อ ระดับ ม.4 ประจำจังหวัดได้
3. รู้หน้าที่ มีวินัย และมีความรับผิดชอบ

 
  โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนนายเรืออากาศ